Utedugnad
Innedugnad

Dugnader


Det arrangeres dugnader for nødvendige arbeider i sameiet, først og fremst i uteanlegget, men også for innendørs oppgaver som storvask av korridorer etc.

På sameiermøtet i 1990 ble det gitt adgang for styret til å kreve inn et årlig fast beløp av eiere som ikke ønsker å delta i dugnader personlig, men likevel vil støtte den dugnadsbaserte aktiviteten i sameiet.