Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Avfall

KildesorteringsguidenHusk utvidet kildesortering i Grefsen Terrassehus

  • Matavfall skal i grønne poser
  • Plastemballasje skal i blå poser
  • Restavfall skal i vrengte handleposer
  • Papir, papp og drikkekartonger skal i papircontaineren
  • Glass- og metallemballasje skal i det ordinære returpunktet
  • Klær, sko og tekstiler skal til innsamlingsboksene til Uff eller Fretex
  • Farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall skal leveres til gjenbruksstasjonen, eventuelt kan du kontakte vaktmester som kan ta imot avfallet på dagtid - etter avtale
Informasjon Husk dobbel knute på posene!
Link Informasjon om kildesortering fra Oslo kommune
Telefon Om du har ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med Renovasjonsetaten
Symbol for matavfall

Husholdningsavfall

Husholdningsavfall kastes i søppelsjaktene ved heisene. Avfallet være godt innpakket i plastposer som er godt knyttet igjen, slik at det tåler «turen» ned sjakten. Det må ikke kastes løse gjenstander, papiremballasje, pizzakartonger osv. i sjaktene, da dette kan forårsake tilstopping og tilgrising av sjakter og søppelrom. Styret ber alle beboere om å lese oppslagene som er satt opp ved hver sjakt.

Symbol for glass og flasker

Glass og flasker

Glass, flasker og andre knuselige gjenstander må ikke kastes i sjaktene. Slikt avfall skal bringes til glasscontaineren ved bilvaskeplassen i garasjeanlegget.

Symbol for papp og papir

Papir, papp og drikkekartonger

Papir, papp, aviser, ukeblader, reklamebrosjyrer og drikkekartonger kastes i returpapirbeholderne som er plassert ved hver inngang fra garasjeplan. Med drikkekartonger menes kartongemballasje for melk, juice/saft, desserter, vaskemidler o.l. Papir som er tilsølt (matpapir, tørkepapir o.l.) eller belagt/kombinert med plast eller metall må ikke legges i returpapirbeholderne, men kastes i søppelsjaktene på vanlig måte, dvs. innpakket i plastposer som er godt knyttet igjen. Dessverre inneholder returpapirbeholderne av og til andre ting enn rent papir, og dette fordyrer bortkjøringen med flere tusen kroner hver gang.

Symbol for gavepapir

Julepapir

Fra desember 2008 kan du legge alt av papir, inkludert julepapir/glanset papir, i returpapirbeholderne her i Oslo. Grunnen til at du nå kan legge gavepapiret i returpapirbeholderen er at teknologien har tatt et skritt videre og gjort det mulig å ta imot de fleste typer papirkvaliteter. Denne ordningen gjelder så langt bare for Oslo kommune. Pakkebånd skal fortsatt ikke legges i returpapirbeholderen. Pakkebånd kastes i søppelsjaktene sammen med restavfall.

Symbol for hageavfall

Hageavfall

Brukte juletrær skal kastes ut av vinduet på baksiden av blokkene. Trærne vil bli fjernet av vaktmesteren.
Planter, blomster, busker og jord fra terrassekassene leveres på Grefsen hageavfallsmottak.

Symbol for treverk

Bygningsavfall

Søppelrommene skal bare brukes til husholdningsavfall. Det forekommer at gamle kjøkkenbenker, skap, senger, ovner etc. «legges igjen» i søppelrommene. Bygningsavfall skal ikke settes i søppelrommene, og det forutsettes at beboerne kjører bort slikt avfall selv. Alt avfall skal pakkes i sekker. Se oppslag på inngangsdørene til søppelrommene.

Farlig avfall

Symbol for farlig avfallVi bruker stadig flere produkter som inneholder farlige stoffer som må behandles på en forsvarlig måte. De farlige stoffene kan føre til skade på mennesker og dyr eller føre til alvorlig forurensning. Enkelte miljøgifter kan føre til blant annet redusert fruktbarhet og kreft. Den vanligste unnskyldningen for å kaste farlig avfall sammen med det vanlige husholdningsavfallet, er at hver enkelt av oss kaster bare litt. Men bare litt kan være nok. Vi vet aldri når mengden av miljøgifter når et kritisk nivå.

Eksempler på produkter som regnes som farlig avfall og som ikke skal kastes sammen med vanlig avfall:

Rengjøringsmidler

Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler (Plumbo).

Maling, lakk og lim

Rester av maling, lakk, beis, lim, sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum.

Spraybokser og gass

Alle spraybokser med drivgass som hårspray, deodorant, barberskum, myggspray, glitterspray. Også propan, andre gassbeholdere og lightergass.

Løsemidler

White spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol og terpentin. Også neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og tilsvarende.

Plantevernmidler m.m.

Alle insekt- og ugressmidler som maurkverk, basudin, weeder, roundup, tenus. Alle giftpreparater som rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere.

Lysstoffrør og sparepærer

Alle lysstoffrør og sparepærer inneholder kvikksølv og må leveres som farlig avfall. Levér også inn gamle kvikksølvtermometre og andre produkter som kan inneholde kvikksølv.

Batterier

Alle oppladbare batterier, også bilbatterier og batterier til mobiltelefon, fotoapparat, barbermaskin og tilsvarende.

Knappcellebatterier

Alle produkter som inneholder knappcellebatterier. Slike batterier finnes i leker med lyd eller lys, i klokker, i musikalske bursdagskort, i sko med lys osv.

Bilprodukter

Kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpleieprodukter som bilpolish, bilvask og avfettingsmidler. Olje, oljefilter, bensinfilter, batterisyre og bensin. Se også batterier.

Småelektrisk

Elektriske artikler regnes ikke som farlig avfall, men kan inneholde farlige komponenter og må derfor ikke kastes sammen med restavfallet. Eksempler: Barbermaskiner, hårfønere, brødristere o.l.


Farlig avfall

Relatert informasjon

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Symbol for elektrisk og elektronisk avfall Symbol for hvitevarer

Elektriske og elektroniske produkter betegnes som EE-avfall når de kasseres. De fleste EE-produkter inneholder forurensende helse- og miljøfarlige stoffer, som f.eks. bromerte flammehemmere, PCB, bly, kadmium og kvikksølv. Samtidig er dette verdifulle ressurser som man ønsker å ta vare på. Når de skal kastes er det derfor viktig at de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. EE-avfall skal leveres til forretninger som selger denne typen produkter eller til en miljøstasjon. Dette er gratis, og det er ikke noe krav om at EE-avfallet må leveres i forbindelse med kjøp av nye varer.

EE-avfall er alt som trenger strøm eller batteri for å virke – f.eks.:

Komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, støvsugere, PC-er, PC-skjermer, skrivere og annet datautstyr, TV-er, radioer, stereoanlegg, høyttalere, mobiltelefoner, foto- og videoutstyr, klokker, alarmer, røykvarslere, varmeovner, lamper, lysstoffrør, lyspærer, kopimaskiner, vaffeljern, strykejern, hårtørrere, brødristere, elektrisk verktøy, elektrisk leketøy, blinkende joggesko, ledninger/kabler m.m.

Relatert informasjon

Datautstyr

Har du ryddet og funnet gammelt datautstyr som har liten eller ingen verdi ved salg, men som fortsatt er fullt brukbart? Det siste du må gjøre er å kaste utstyret på søppelfyllingen! Her er noen av de organisasjonene/selskapene du kan kontakte:

Mobiltelefoner

Dessverre kastes mange mobiltelefoner sammen med vanlig søppel. Det gir uheldige skadevirkninger for både mennesker og natur. Brukbare mobiltelefoner kan komme til nytte i fattige land, og defekte mobiltelefoner må destrueres på en miljøvennlig måte.

Tjen penger på ting du ikke trenger

Før du kaster ting, bør du vurdere om tingene kan selges eller gis bort. Mange har erfart at det kan være mulig å tjene flere tusen kroner på ting som egentlig var ment for søppelfyllingen. Gjenbruk kan være både lønnsomt, lærerikt og miljøvennlig. «One man's trash is another man's treasure...» Her er noen tips:

Oppslagstavlen

Legg ut en annonse på sameiets oppslagstavle her på hjemmesiden. Kanskje får du solgt eller gitt bort ting til en nabo allerede i kveld?

Kjøp og salg

  • FINN.no tilbyr bl.a. annonser for kjøp og salg mellom privatpersoner. Annonser for ting som gis bort er gratis.
  • Gibud.no er en nettside hvor du kan legge ut gjenstander for salg etter auksjonsprinsippet og/eller til fast pris.
  • eBay.com er verdens største markedsplass på nettet. Anbefales hvis du skal selge gjenstander som også kan ha potensielle kjøpere i utlandet.

Loppemarkeder

Relatert informasjon

PDF Brosjyre om kildesortering i Oslo
Brosjyre om kildesortering av husholdningsavfall i Oslo