Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Grefsen Terrassehus (Foto: Areal)Velkommen til Grefsen Terrassehus' hjemmeside!

April 2002

For vårt snart 30-årige sameie, er det en historisk begivenhet at vi nå tar skrittet ut i den teknologiske verden for å kommunisere. Styret ønsker at hjemmesiden skal være et nyttig verktøy for sameierne og et supplement til «Styret informerer». Foruten en god del statisk informasjon, vil styret jevnlig legge ut aktuelle saker som berører sameiet.

Veien blir til mens man går – det gjelder også for vår hjemmeside. Har du forslag til hvordan hjemmesiden kan bli bedre, så ta kontakt med oss!

Nina Sundqvist

Webredaktør

Kjell Huslid

Redaksjonsmedlem

Helge Øverås

Webmaster