Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Forebyggende tiltak

  • Lukk alltid dørene til fellesområdene
  • Ikke plassér ting slik at det stenger for rømningsveier eller branndører
  • Ikke kast fra deg papir/reklame ved postkassene – bruk papircontainerne
  • Vær hjemme når du bruker vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin
  • Hold boddørene låst
  • Gjør deg kjent med rømningsveiene som er nærmest din bolig

Regelmessig vedlikehold – god økonomi for deg og sameiet

September 2006

Regelmessig vedlikehold og tilsyn er god økonomi både for deg og sameiet. De siste årene har sameiet opplevd en tredobling av forsikringspremien, som nå nærmer seg én million kroner. Dette skyldes delvis høy ulykkesfrekvens, spesielt når det gjelder vannskader. Fra og med 2006 er sameiets egenandel ved forsikringsskader redusert fra 24.000 kroner til 6.000 kroner per skade.

Styret i Sameiet Grefsen Terrassehus innførte i 2004 en årlig frivillig «helsesjekk» som sameiets beboere oppfordres til å gjennomføre. Styret håper at en slik årlig vedlikeholdskontroll kan avsløre feil og mangler som bør utbedres for å forhindre fremtidige skader.

De skadetilfeller som skyldes uaktsomhet eller åpenbart manglende vedlikehold, kan medføre at styret vil kreve full dekning av kostnadene knyttet til skadeutbedring i de tilfellene forsikringsselskapet ikke dekker skaden eller krever regress fra sameiet.

Ved å gjennomføre sameiets «helsesjekk» hjelper du deg selv og sameiet. Ved å sannsynliggjøre et godt og regelmessig vedlikehold, reduserer du risikoen for å bli belastet full egenandel ved skade.

Alle punktene i vedlikeholdskontrollen bør utføres minst én gang i året.

Fyll ut sjekkliste for vedlikeholdskontroll Fyll ut sjekkliste for vedlikeholdskontroll her

Relatert informasjon