Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 2 - 2007/2008

  1. Ordinært sameiemøte
  2. Rehabilitering av terrassegulv
  3. Vestfasaden - sluttregning og reklamasjoner
  4. Østfasaden - oppussing
  5. Container kommer og umerkede gjenstander kastes
  6. Avhending av «herreløse» sykler
  7. Innedugnad
  8. Informasjon fra hjemmesiden

1. Ordinært sameiemøte

Styret minner om at de neste styremøtene i år er 14. november, 12. desember og i 2008 28. januar, 20. februar, 6. mars og 2. april. Ordinært sameiemøte planlegges for 24. april 2008.

2. Rehabilitering av terrassegulv

I løpet av år 2006 var det 30 seksjonseiere som fikk rehabilitert sine terrassegulv. I år er det 13 seksjonseiere som har fått nye terrassegulv. Prisen i år har vært ca kr 70.000 med ny membran og fliser. Av dette betaler seksjonseieren 85 % og sameiet 15 %. Styret minner om at det er opp til den enkelte sameier å rehabilitere sitt terrassegulv. Det er foreløpig ikke et krav, men dersom det oppstår lekkasje til underliggende seksjon blir seksjonseier pålagt å rehabilitere sitt terrassegulv. (Se Sameiets vedtekter § 4) I år har dette skjedd i tre tilfeller og disse seksjonseiere er blitt pålagt å rehabilitere sine terrassegulv.

3. Vestfasaden - sluttregning og reklamasjoner

Entreprenøren har vært forelagt ca 35 reklamasjoner fra seksjonseiere og disse reklamasjoner er nå stort sett etterkommet og rettet opp. Det har vært avhold ett-årsbefaring og et par større reklamasjoner i fellesområdene er registrert. Styret har holdt tilbake sluttbeløpet i påvente av at alle utestående arbeider er sluttført. Denne tilbakeholdelse av betaling har ført til at styret for Sameiet har vært i Forliksrådet. Saken er for kompleks og ingen dom i forliksrådet. Saken er henvist til rettssystemet.

4. Østfasaden - oppussing

Som kjent skulle oppussingen av østfasaden være ferdig før 1. november i år. Det har oppstått store forsinkelser i arbeidene. (Se vedlagt orientering fra entreprenøren) En eventuell utsettelse har vært diskutert med vår konsulent - OBOS PROSJEKT - som sterkt anbefaler at det resterende rehabiliteringsarbeidet utsettes til neste år - dvs bl.a. maling av Blokk E og heistårnene. (Se utdrag av konsulentens vurdering og anbefaling) Styret har godkjent at oppussingen kan stoppe nå og resterende maling av E-blokka og heisetårnene gjøres til våren 2008 - mai/juni. Alle heistårnene vil bli malt i samme farge - en lysegrå farge. En kontrastfarge på hvert trappetårn er planlagt, men er fortsatt i prosjekteringsfasen og vil bli utarbeidet mht til fargevalg og omfang noe senere.

5. Container kommer og umerkede gjenstander kastes

En stor søppelcontainer vil bli satt ut på gjesteparkeringsplassen foran blokk E fredag 26. oktober, og den blir kjørt bort i den påfølgende uke. Umerkede gjenstander i tilfluktsrommene vil da bli kastet. Gjenstander i kjellerganger og korridorer vil bli fjernet.

6. Avhending av «herreløse» sykler

Styret har i lang tid etterlyst eiere av sykler, men bare noen få sykler er etterlyst. Styret har nå bestemt at alle «herreløse» sykler vil bli tilbudt loppemarked og andre veldedighetsorganisasjoner.

7. Innedugnad

Den 17. oktober ble det arrangert innedugnad, dvs rengjøring og vask av korridorvegger, dører og skap. Over 50 beboere møtte opp til dugnad.

8. Informasjon fra hjemmesiden (www.grefsenterrassehus.no)

Sameiets hjemmeside blir flittig brukt av styret og beboere/sameiere. All løpende informasjon fra styret på hjemmesiden blir slått opp på oppslagstavlene og lagt ut i vaskeriene. Styret minner om at forslag til styret må adresseres til styret og anonyme forslag blir ikke besvart.

Et utvalg av styreinformasjon på hjemmesiden følger:

a) Når er sameiestua ledig?

[14.10.2007] Sameiestua er populær, så hvis du planlegger en sammenkomst bør du bestille i god tid. Lokalet har plass til ca. 40 personer og egner seg godt til møter, selskaper, konfirmasjoner o.l. For å gi en lett tilgjengelig oversikt over når sameiestua er ledig, har vi nå lagt ut en ny kalender her på hjemmesiden. Kalenderen ajourføres av styresekretæren, og bestilling må gjøres via styrekontoret. Det er utleie 6 måneder i forkant og ikke mer.

b) Nye avgangstider for busslinje 56

[10.10.2007] Busslinje 56 Solemskogen/Torshov har fått nye avgangstider. Bl.a. er det nå 2 avganger i timen på dagtid og 3 avganger i timen i rushtiden. Jens Erik Bjønness i 12 E har i den forbindelse laget en bussrutetabell som viser avgangstider fra Akebakken (holdeplassen i Grefsenkollveien) og fra Storo. Vi takker for innspillet!

c) Avenueparty 2007

[26.08.2007] Årets avenueparty ble gjennomført i strålende solskinn og 20 grader. 65 voksne og 50 barn var påmeldt. Pga. plassen hadde ikke barna sitteplasser i år heller, men fikk løpe rundt, eller sitte på foreldrenes fang. Man startet med at barna fikk pølser, og når de hadde spist, fikk de voksne sitt helstekte lam med tilbehør.
Etter velkomstdrinken holdt styreleder tale om «rikets tilstand» og overleverte premiene til vinnerne i jubileumskonkurransen. Det ble hilst fra partyet opp til vinneren av årets terrassekasse, som ikke hadde anledning til å være til stede. Se bilder fra årets avenueparty

d) Avfallshåndtering

[15.08.2007] Det er viktig at alt avfall er pakket forsvarlig inn, og i små nok pakker slik at de ikke setter seg fast i avfallssjakten. Lukk alltid døren til avfallssjakten igjen etter deg, ellers trekkes luft fra avfallsrommet inn i gangene, og det lukter ikke godt. Dersom sjakten skulle gå tett: Ikke kast mer avfall ned i sjakten, og ikke sett fra deg avfallet i gangen. Ta det lille ekstraarbeidet det er å gå bort til neste sjakt med avfallet ditt, og kast det der. Les mer om avfallshåndtering

Styret ønsker alle beboere og sameiere en riktig fin førjulssesong.

Styret

23. oktober 2007

Vedlegg

PDF Orientering fra entreprenøren om status for rehabilitering av østfasaden (PDF-format)
PDF Utdrag av konsulentens vurdering og anbefaling (PDF-format)