InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 2 - 2005/2006

  1. Styremøteplan for sommer/høsten 2005
  2. Ny grunnpakke for fjernsynskanaler
  3. Oppussing av vestfasaden
  4. Nye terrassedører og rehabilitering av terrassegulv m/membran
  5. Nytt fra hjemmesiden
  6. Vedlikehold av grøntanlegget
  7. Sommeropphold på terrassen
  8. Vedlegg

1. Styremøteplan for sommer/høsten 2005

Styret avholder normalt ett styremøte hver måned. Møteplanen for sommer/høst er:

Dette til informasjon til de beboere/sameiere som har et eller annet de gjerne vil at styret skal behandle på styremøte.

Styret planlegger årets hagefest (grillfest) til fredag 26. august.

2. Ny grunnpakke for fjernsynskanaler

Det er bestemt at grunnpakken for TV-kanaler til sameiet skal fornyes pr. 1. juli 2005. I grunnpakken vil følgende TV-kanaler ligge:

Sameiet har vært vant til å motta bl.a. BBC Prime, CNN og MTV. Disse kanaler ble bortvalgt fra standardmenyen som Canal Digital vil levere fra 1. juli 2005. Styret beklager dette på det sterkeste og har tatt forholdet opp med Canal Digital. Resultatet er at Canal Digital har nå tilbudt å montere opp en egen dekoder, slik at vi fortsatt vil få inn CNN, MTV kostnadsfritt ut 2006. Beboerne må være forberedt på noe omstokking av kanalene på sine TVer etter 1. juli.

3. Oppussing av vestfasaden

Oppussingen av vestfasaden er i gang med Blokk A som den første blokk. Neste blokk vil bli Blokk E, og planen er å begynne å sette opp stillase ca 1. august. Før dette tidspunkt må alt på terrassen være fjernet og gulvet under blomsterkassene må være rengjort.

Gulvene i 7., 8. og 10. etasje viser seg å være i dårligere befatning enn det vi trodde. Lekkasjer fra disse gulv i over 30 år har ført til betongskader og mye rustent armeringsjern som må rehabiliteres. Gulvene vil bli rengjort, maling fjernet, betongskader rehabilitert og gulvene vil bli påført et kombinert membran/slitebelegg slik at fremtidig lekkasje utelukkes. Totalkostnaden er anslått til ca 730.000 kroner. Dette er en ekstra utgift som bør dekkes i henhold til en fordelingsnøkkel tilsvarende den som er fastlagt i sameiets vedtekter § 4.

4. Nye terrassedører og rehabilitering av terrassegulv m/membran

Det er registrert 17 seksjonseiere som vil vurdere tilbud på å skifte terrassedør. Det er innhentet to tilbud, og prisen pr dør er ca kr 50.000. Det er registrert 18 seksjonseiere som vil vurdere tilbud på å rehabilitere sitt terrassegulv med membran og slitebelegg. Prisen har vært ca kr 58.000 for de som allerede har fått gjort jobben. De som ønsker å registrere seg anmodes om å gjøre det innen 15. august. Se vedlegg

5. Nytt fra hjemmesiden

Siden siste Styret Informerer har det vært lagt ut ca. 20 nyheter og informasjon på Sameiets hjemmeside (grefsenterrassehus.no). Noen eksempler følger:

a. Flaggvimpelen flagget ut

[07.06.2005] I løpet av helgen er flaggvimpelen blitt borte. Spørsmålet blir om vi skal ha en naken flaggstang, kjøpe ny vanlig vimpel eller kanskje vi skulle fått laget SGTs egen vimpel? Bruk gjesteboka og si hva du mener!

b. Sosiale aktiviteter

[25.05.2005] Vi viser til innlegg i gjesteboka om St. Hans-feiring. Styret er positivt innstilt til alle forslag til sosiale aktiviteter i SGT. Med unntak av fjoråret, har det blitt arrangert en enkel og koselig St. Hans bak blokka ved tennisbanene. Partytelt, stoler, bord og grill disponeres av styret, og vi har også hatt tillatelse til bålbrenning. Det har vel vært en 25-30 voksne og et hav av barn som har kost seg sammen. Så oppfordringen er enkel: sett i gang og arranger St. Hans-feiring!
Nina Sundqvist - styremedlem - sjef party&gøy Les om St. Hans-feiringen i 2002

c. Søppelkreativitet

[19.05.2005] I dagens forbrukersamfunn blir det mye søppel. Det gjelder også for oss som bor i SGT. Det utvises stor kreativitet blant sameierne for hvordan man skal bli kvitt søpla si - noen ganger mistenker styret at latskapen også tar litt overhånd. Det er lett og behagelig å bruke sin vanlige husnøkkel og sette søppel i søppelrommene i stedet for å levere det der det hører hjemme: gjenvinningsstasjonen på Brobekk. Låsene i søppelrommene blir nå skiftet, slik at tilgjengeligheten til rommene reduseres. Les mer om avfallshåndtering

d. Penger fra oven

[13.05.2005] Oslo Kommune utlyste i februar en pott som skulle gå til tilgjengelighetstiltak i bomiljøer. Styret sendte av gårde en velbegrunnet søknad, og sameiet er nå tildelt kr 38.000,- til nytt håndrekkverk i bakken bak blokk A. Arbeidet med å anskaffe rekkverket er påbegynt, slik at alle kan gå trygt nedover isen og holka til vinteren.

e. Nytt styre konstituert!

[13.05.2005] Styret har konstituert seg og fordelt arbeidsoppgver. Tine Thorbjørnsen er ny i styret etter å ha meldt seg til tjeneste under årsmøtet. Sporty gjort når man er relativt ny-innflyttet i sameiet! Tine er 37 år, sivilingeniør, bor i A-blokka og gyver løs på barnehagen som arbeidsfelt i styret. For øvrig viderefører styremedlemmene de arbeidsoppgaver som den enkelte har hatt i forrige styreperiode.

f. Brennmerker i markiser

[12.05.2005] Det er stadig sameiere som finner det behagelig å ta seg en røyk på terrassen og kaste både aske og sneipen over terrassekanten. Det resulterer i ubehagelige brennmerker i markisene, brennmerker på klær og sengetøy som tørkes eller luftes, og sneiper på gulvene. Vær vennlig å ta hensyn til naboene og anskaff askebeger!

6. Vedlikehold av grøntanlegget

Styret har gjennom oppslag, årsmelding, Styret informerer og hjemmesiden oppfordret til å delta i en hagegruppe, men kun et par stykker har meldt interesse for å være med. Styret vil i fremtiden sette bort vedlikehold til profesjonell gartner når styret ser at det er behov for vedlikehold. Skarestad har over lang tid gjort en glimrende jobb i grøntanlegget. Styret takker Skarestad for vel utført arbeid som han har utført på helt frivillig basis og på eget initiativ. Mye av arbeidet har han gjort etter konsultasjon med vår garterinne som er ansvarlig for hageanlegget på dekket over garasjeanlegget.

7. Sommeropphold på terrassen

Det er allerede rapportert til styret at folk kaster fra seg brennende sigarettsneiper og korker som ender opp på underliggende terrasse, i blomsterkasse og på markisen til naboen under. Dette er ikke å vise omtenksomhet for sine medmennesker!

Hvert år på denne årstid minner styret alle om å vise omtenksomhet for sine naboer når en ferdes og oppholder seg på terrassen. Dette er tiden for hyggelige opphold på terrassen, med grilling og selskapeligheter ute i det fri. Husk at også naboen kan ha åpne dører og vinduer og kan sjeneres av høy musikk, samtaler, skrål, tobakksrøyk, røyk og matos fra grill. Det er tillatt å grille på terrassene, men det er ikke anledning til å grille med trekull og tennvæske. Se husordensregel nr 17

Styret ønsker alle i sameiet en riktig god sommer!

Sameiet Grefsen Terrassehus, juni 2005

Med vennlig hilsen
Styret


Vedlegg

PDF Svarslipp - Skifte av terrassedør
PDF Svarslipp - Rehabilitering av terrassegulv

Vedleggene er i PDF-format og forutsetter at Adobe Reader er installert. Hvis du ikke har dette programmet, kan du laste det ned gratis ved å klikke her.