Arbeidsprosedyrer ved rehabilitering

07.11.2005

Følgende arbeider, prosedyrer utføres i henhold til inngått kontrakt:

Generelt

Vinterarbeide

Rydding

Følgende arbeider skal i utgangspunktet utføres av den enkelte beboer:

Er ovennevnte ikke utført, og må utføres av BMR, vil hver enkelt beboer bli belastet.

Forbehandling

Mekanisk reparasjon

Porefylling

Helsparkling

Maling

Gulver, belegg

Beslag/bøyler

Nedløp/renner

Markiser

Ferdigbefaring

Beboer klageskjema