Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

InformasjonInformasjonsskriv nr. 3

06.08.2015

For å gi beboerne et overblikk og innsyn i det arbeidet som styret til enhver tid befatter seg med, besluttet det nye styret i fjor høst å starte en praksis med publisering av tre årlige informasjonsskriv. I disse skrivene oppsummeres status på både pågående og avsluttede saker som styret har jobbet med den siste tiden.

1. utgave ble utgitt i september 2014 og 2. utgave i februar 2015. 3. utgave er nå klar.

PDF

 Styret informerer - juni 2015