PristilbudPristilbud på maling av vinduer på østfasaden – siste frist 9. august

23.06.2015

9. august er absolutt siste frist for hvitmaling eller utskifting av vinduer på østfasaden på baksiden av blokkene.

Det har tidligere blitt annonsert et gunstig tilbud på maling av vinduene. Tilbudet er pålydende kr. 1.375,- (inkl. mva.) pr. seksjon pr. etasje og inkluderer skraping, vasking (ved behov) og 2-3 strøk med Drygolin vindusmaling. Tilbudet er frivillig å benytte seg av, og seksjonseiere står fritt til selv å innhente tilbud fra andre tilbydere.

Tilbudet er innhentet fra Høegh-Omdal Malerfirma hvis innehaver bor og har forretningsadresse i E-blokka. Interesserte bør snarest kontakte innehaver direkte for å avtale tidspunkt på telefon 952 90 475. Penger kan innbetales til firmaets bankkonto: 0540.04.89604. Dette er et lite firma med begrenset kapasitet, så her gjelder det å være tidlig ute.

Styret har sagt ja til å videreformidle dette tilbudet, men er utover dette ikke part i avtaler som inngåes mellom firmaet og seksjonseiere. Det er den enkelte seksjonseiers ansvar å sørge for at fristen 9. august blir overholdt.

De beboere som ikke har sørget for maling eller utskifting av vinduer senest 9. august vil få arbeidet utført i styrets regi, men for egen regning. Se egen sak om dette her på hjemmesiden.