Revidert fremdriftsplan pr. 17.03.2015Revidert fremdriftplan pr. 17. mars 2015

17.03.2015

Alle som har befattet seg med oppussingsprosjekter vet at planer er til for å endres. Korridorene våre er i så måte intet unntak.

PDF-ikon

Klikk link for å laste ned revidert plan i utskriftsvennlig versjon