Viktig infoUtskifting av inngangsdører

06.03.2015

Endel beboere har i forbindelse med korridor-oppussingen benyttet seg av entreprenørens tilbud om bytte av inngangsdører til leilighetene.
Oppstart for utskifting av dører er satt til 4. mai. Entreprenøren vil distribuere detaljert fremdriftplan til den enkelte beboer i god tid.