StøvmaskeStøv under oppussing

23.02.2015

Under oppussingen og under sparkling av vegger vil det uunngåelig bli endel støv i korridorene. Entreprenøren anstrenger seg for å minimere mengden av støv bl.a. ved regelmessig gjennomlufting og støvsuging. Dette begrenser støvet, men vil ikke kunne fjerne det fullstendig.

For flertallet av beboere vil problemet med støv være begrenset, men dersom det er beboere med spesielle luftveisplager som opplever støvet som særlig plagsomt så ber vi om at disse kontakter styrekontoret, som vil være behjelpelig med anskaffelse av egnede støvmasker.