InformasjonInformasjonsskriv nr. 2

18.02.2015

For å gi beboerne et overblikk og innsyn i det arbeidet som styret til enhver tid befatter seg med, besluttet det nye styret i fjor høst å starte en praksis med publisering av 3 årlige informasjonsskriv. I disse skrivene vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret har jobbet med den siste tiden. 1. utgave ble utgitt i september 2014. 2. utgave er nå klar. Klikk for å laste ned utskriftsvennlig pdf.

PDF

 Styret informerer - februar 2015