ZumbaZumba med profesjonell instruktør på trimrommet

15.01.2015

Det blir Zumba-trening med profesjonell instruktør Irene Orrem på trimrommet f.o.m. torsdag 5. februar i tidsrommet kl 19.00 - 20.00.
Treningen vil bli avholdt 10 torsdager og følger skoleferiene. Nærmere oversikt over datoer vil bli distribuert etter fullført påmelding.
Total pris for alle 10 ganger blir ca kr. 500, litt avhengig av antall påmeldte. Blir det for få påmeldinger må opplegget dessverre avlyses.

Så meld dere på snarest til Ragnhild Ueland Lium (leil. 360), enten via ragnhild.lium@yahoo.no eller telefon 41241615.