Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

PengerØkning i fellesutgiftene fra januar 2015

15.12.2014

For å finansiere investeringer i vann- og avløpsnettet har Oslo kommune vedtatt å øke avgiften for vann og avløp med 22 % i 2015. Renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Som en følge av dette ser styret seg nødt til å øke fellesutgiftene i sameiet med 2,5 % f.o.m. januar. Dette tilsvarer ca. økningen i konsumprisindeks.