Rapport fra ekstraordinært sameiermøte avholdt onsdag 10.12.14

14.12.2014

I alt 51 sameiere og 19 fullmakter – totalt 70 stemmeberettigede ble registrert på onsdagens ekstraordinære sameiermøte hvor temaet var oppussing av korridorer. Møtet var innkalt for å fatte vedtak ang. ønsket kvalitetsnivå samt finansiering av prosjektet. Styreleder Victoria Sparrman og styremedlem Simen Gylseth holdt innlegg hvor nye detaljer rundt planlagt utforming ble presentert, hvorpå økonomiansvarlig Arne Bech ga en redegjørelse for hvorfor styret mener at det er hensiktsmessig å finansiere prosjektet ved å ta i bruk oppsparte midler fra vedlikeholdsfondet. Etter presentasjonen ble det åpnet for spørsmålrunde fra de oppmøtte før avstemmingen ble avholdt.

Styrets innstilling var å bruke brutto 6 millioner på prosjektet. Denne budsjettrammen ble vedtatt med 68 mot 2 stemmer. Videre ble styrets innstilling om å finansiere prosjektet via vedlikeholdsfondet vedtatt med 66 mot 4 stemmer. Styret tolker dette som at det derfor foreligger en bred enighet om veien videre.

Det er laget et prøveoppsett på design og utforming i 8. etg. i E-blokka. Styret oppfordrer alle beboere om å besiktige dette. Eventuelle synspunkter rundt detaljer og utforming kan formidles til styret ved å sende epost til styrekontoret med emnefelt «Korridor». Styret er opptatt av å lytte til beboerne og tar derfor imot alle innspill med takk, selv om alle 1000 beboere naturligvis ikke får sine detaljerte ønsker oppfylt.