Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Ekstraordinært sameiermøte – onsdag 10. desember kl 18

Klubbe30.11.2014

I forbindelse med de innsendte tilbud for oppussing av korridorer har styret behov for å omgjøre det tidligere varslede orienteringsmøtet 10. desember kl 18 til et ekstraordinært sameiermøte.

Prosjektet har tidligere blitt presentert for sameierne basert på skisser til løsninger og forholdsvis grove kalkyler med tilhørende prisinnhenting fra entreprenører. Disse skissene har dannet grunnlaget for det nye styrets videre arbeid med prosjektet.

Styret har satt sammen en arbeidsgruppe som gjennom høsten har utarbeidet en detaljert anbudsspesifikasjon. Basert på denne er det hentet inn fullverdige tilbud fra 5 forskjellige entreprenører. Samtlige tilbud har en total kostnad som ligger høyere enn budsjett gitt i styrets forslag i årsberetning av 2014. Kostnadsøkning knytter seg først og fremst til høyere priser. I skissen i årsinnkallingen ønsker styret i tillegg tilgang til stigeledninger, utbedring av overflater og kasser til belysning, men ikke utskiftning av boddører. Disse ekstratiltakene utgjør en forholdsvis liten andel av samlet kostnadsramme.

Hensikten med det ekstraordinære årsmøtet er å legge frem forslag for planlagt oppgradering av korridorer, alternativs-vurderinger og få fastsatt en ny budsjettramme for prosjektet. Styret vil også diskutere videre framdrift med sameierne før kontraktsinngåelse med entreprenører. Innkalling vil bli distribuert til alle postkasser.