Spørreundersøkelse om elbil i garasjeanlegget

Elbil25.11.2014

Med bakgrunn i vedtak fra forrige årsmøte om opprettelse av el-anlegg for elbil i garasjeanlegget, er styret pålagt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge behov og nødvendig kapasitet. Alle seksjoner skal i denne anledning ha mottatt et spørreskjema i sin postkasse. Styret ber om at alle tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Et svar per eierseksjon er tilstrekkelig. For medlemmer av sameiets lukkede facebookgruppe vil det være mulig å besvare skjemaet elektronisk. Da vi ikke ønsker klikk fra ikke-beboere vil ikke den elektroniske versjonen bli lagt ut her på den offentlige websiden. Om du mot formodning ikke skulle ha mottatt skjemaet i postkassen kan du laste ned en utskriftsvennlig versjon ved å klikke nedenfor. Dersom du allerede har besvart skjemaet på papir eller elektronisk kan du se bort fra denne oppfordringen.

PDF-ikon

Spørreskjema for strømuttak i garasje