Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

BetongveggStans av planlagt betongvegg i Grefsenkollveien 16

10.11.2014

Endel av beboerne har sannsynligvis lagt merke til at det i forbindelse med bygging av barnehage i Grefsenkollveien 16 er reist en større forskaling for oppføring av en 130 cm høy betongvegg som grenser til vår tomt. Enkelte beboere har stilt spørsmål ved de estetiske og praktiske sider knyttet til en slik vegg. Styret har derfor valgt å rette en klage til utbygger. Klagen er tatt til følge og entreprenøren har stanset arbeidet. Den planlagte veggen vil bli erstattet med en lav murkant på max 60 cm og beplantning med busker mot vår adkomstvei.