KorridorOppussing av korridorer 2015

06.11.2014

Anbud på oppussing av korridorer er nå sendt ut til diverse entreprenører. Tilbudsfristen er satt til 21. november.

Dersom alt går etter planen vil arbeidet starte opp i løpet av januar med ferdigstilling i slutten av april. Styret vil avholde informasjonsmøte om prosjektet på Sameiestua onsdag 10. desember kl. 18.00. Sett av datoen!