DatakursKurs i data, smarttelefon og mobil for seniorer fra månedsskiftet september/oktober

26.08.2014

Frivillighetstjenesten ønsker å tilby kurs i bruk av PC, smarttelefon og mobil til eldre beboere i sameiet fra månedsskiftet september/oktober. Kurset vil foregå på dagtid på mandager i Sameiestua. Aktuelle emner for kurset er bruk av Word (tekstbehandling), bruk av e-post, Facebook, Skype, bildebehandling samt bruk av smarttelefon/mobiltelefon. Alle beboere skal ha mottatt skriv i postkassen sin.

Frivillighetstjenesten ønsker tilbakemelding både fra beboere som ønsker å motta opplæring og beboere som kan tenke seg å gi opplæring. Interesserte bes krysse av på tilsendte skriv og returnere i postkassen til Borghild Kjølberg, leil. 192 (tlf. 95 20 97 49) eller Gunhild Ullestad, leil. 407, (tlf. 94 32 64 11) innen torsdag 4. september. Disse kan også kontaktes for ytterligere informasjon om kurset.