PristilbudPristilbud på maling av vinduer på østfasaden

08.06.2014

I forbindelse med fristen for hvitmaling av vinduer på østfasaden på baksiden av blokken har vaktmester Jon Arild Sæther innhentet et, etter styrets oppfatning, meget godt pristilbud for de av sameierne som ikke ønsker å gjøre jobben selv. Pristilbudet er frivillig å benytte seg av, og seksjonseiere står selvsagt fritt til selv å innhente tilbud fra andre tilbydere.

Tilbudet er pålydende kr. 1.375,- (inkl. mva.) pr. seksjon pr. etasje og inkluderer skraping, vasking (ved behov) og 2-3 strøk med Drygolin vindusmaling.

Tilbudet er innhentet fra Høegh-Omdal Malerfirma hvis innehaver bor og har forretningsadresse i E-blokka. Interesserte kan selv kontakte innehaver for å avtale tidspunkt på telefon 952 90 475. Penger kan innbetales til firmaets bankkonto: 0540.04.89604.