Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

NøkkelTa vare på systemnøkkelen

13.05.2014

Det har oppstått enkelte utfordringer knyttet til innføringen av det nye låsesystemet. Det nye styret jobber for øyeblikket med å få på plass en kostnadsfri utskifting fra enkelte av de elektroniske låsesylindere til en løsning som både styret og leverandør mener er bedre egnet og mere integrert med dagens løsning. Inntil situasjonen er avklart er det derfor viktig at beboerne ikke kaster den tidligere systemnøkkelen, da denne sannsynligvis vil bli tatt i bruk igjen. Nærmere informasjon kommer.