Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

HenderJa til el-bil og utleieleilighet

03.05.2014

Årsmøtet i sameiet sa ja til å bygge ut et el-fordelingsnett i garasjen, og ja til fortsatt å forbeholde utleieleiligheten til sameiernes gjester og til sameierne selv.

Det ble vedtatt å redusere antall styremedlemmer fra syv til fem (med to vara). Vedtaket er en naturlig følge av den planlagte ansettelsen av en administrativ leder som skal avlaste styret.

Det ble rettet kritikk mot styret for prosessen rundt innføringen av det nye låssystemet. Styret tok selvkritikk, bl.a. på mangelfull informasjon, men anførte også at man mener «lås og beslag» er del av den daglige drift og dermed formelt er en «styresak».
Det ble vedtatt at det nye styret får fullmakt til å vurdere egnetheten av nåværende system og at loggføring kun kan skje etter vedtak på årsmøtet.

Det nye styret som ble valgt var i tråd med valgkomiteens innstilling: Victoria Sparrman (leder, 1 år), Simen Gylseth (1 år), Arne Bech (1 år), Arnt Egil Andreassen (2 år) Even Granli Jokstad (2 år). Vara: John Inge Berg (2 år) Hilde Ståhlbrand (2 år).

Se for øvrig årsmøteprotokollen, som snart ligger i din postkasse, for nærmere detaljer.