Skilt Skilt
Skilt Skilt

Skiltprosjektet sluttført

28.04.2014

De gamle skiltene fra sameiet sto ferdig oppført i 1973, med senere endringer og tilføyelser, er nå byttet ut med nye helhetlige skilt med et gjennomgående material- og fargevalg, og med ensartet fonttype.

Det er brukt tre typer skilt: Skilt i lakkert, svart aluminium med hvit folietekst (f. eks. de som står i parkområdet), svarte bokstavskilt (f. eks. «Velkommen til Grefsen Terrassehus») og bokstavskiltene i blått, grønt, gult og rødt ved gangbroene og inngangspartiene i kjeller og 1. etasje.

Det eneste skiltet som skiller seg ut fra helheten er fellesskiltet ved innkjøringen fra Grefsenkollveien, som er laget sammen med våre venner i nr. 14 og 16. Nr. 14 har nå, på dugnad, ryddet det lille bedet rundt skiltet, og ny og penere beplantning er planlagt.

I forbindelse med den planlagte renoveringen av korridorene i 1., 4. og 8. etasje, som vil starte senere i år, vil de samme type bokstavskilt i farger også bli montert i 4. og 8. etasje. De fire oppgangsfargene vil også enkelt, men tydelig, bli markert i hvert heisrepos i 4. og 8. etasje, slik at helheten i skilt- og fargevalget blir gjennomført fullt ut.