Monitor Kalkulator
Handlevogn Verktøy

Meld deg for Frivillighetstjenesten

24.04.2014

Sameiets egen frivillighetstjeneste gjør en fantastisk og uegennyttig innsats for beboerne – men trenger flere frivillige. Har du tid og mulighet til å hjelpe andre i sameiet, så meld deg til tjeneste for kontaktgruppen.

Du trenger ikke være «superekspert» – det er tilstrekkelig at du er noenlunde praktisk anlagt slik at du kan hjelpe til med enkle tjenester som å få den svarte TV-skjermen til å forsvinne, få internetthastigheten «tilbake» eller andre helt enkle utfordringer. Eller kanskje kan du tenke deg å hjelpe noen med å fylle ut selvangivelsen? Eller gå tur med eldre?

Sameiet fikk sin egen frivillighetstjeneste i 2010. Ideen bak er at sameiere og beboere i SGT vederlagsfritt skal hjelpe andre beboere i SGT.

Klikk her hvis du vil melde deg som frivillig, eller vil vite mer om Frivillighetstjenesten.