KunstgressKunstgress foran blokka

01.04.2014

Styret vil foreslå legging av kunstgress foran blokka på det området der det i dag er asfalt. Tiltaket vil i stor grad være selvfinansierende takket være muligheten til å få tippemidler og støtte fra bydelens tiltaksmidler.

Pengestøtten vil fordre at det settes opp lysmaster og/eller flomlys for å sikre at kunstgressdekket er tilgjengelig på kveldstid – også utover den lyse årstiden. Det er også tenkt lagt varmekabler under dekket, for å sikre helårsbruk.

Et slikt tiltak vil føre til noe mere støy på grunn av antatt økt aktivitet. Samtidig vil den harde og kontante lyden fra fotballer og annet som treffer asfalten forsvinne helt. Det vil også selvsagt bli valgt et kunstgressdekke som er så støydempende som mulig. Ler mer om styrets forslag i årsberetningen som du snart finner i din postkasse.

Aprilsnarr!