Finnes det en Administrativ leder i sameiet?

24.03.2014

Sameiet søker etter en Administrativ leder i 50 % stilling for avlastning av styrets arbeidsoppgaver og betjening av styrekontoret. Kanskje finnes den riktige personen her i sameiet?

Før vi eventuelt går ut «offentlig» og søker etter en Administrativ leder, har styret tenkt at vi skal sjekke «på hjemmebane» først. Det vil være klare fordeler om «den riktige personen» allerede finnes i sameiet, og kjenner til dette store og sammensatte bofellesskapet, historien og menneskene som bor her.

Stillingen vil passe for en person som har økonomisk og/eller teknisk bakgrunn, selv om også andre erfaringer kan telle like mye. Du må være serviceorientert, ryddig og nøyaktig. Og du må like å omgås andre mennesker.

Du må beherske bruk av datautstyr og det forventes at du kan bruke Word, Excel og har regnskapsforståelse.

Arbeidstid: 50 % stilling. Fordeling blir vi enige om. Arbeidssted er sameiets styrekontor.
Tiltredelse: Snarest

Dersom du mener stillingen passer for deg eller ønsker flere detaljer rundt arbeidsoppgavene, ta kontakt med Reidar Skjøthaug (styrets leder) på mobil 92010317 eller e-post reidar.skjothaug@online.no, eller noen i styret du kjenner.

Hvis du er interessert, så kan du lese mer her om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i stillingen:


Av arbeidsoppgavene som inngår i stillingen kan nevnes: