Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Ny midlertidig styresekretær etterlyses

19.03.2014

Kan noen tenke seg å betjene styrekontoret ca 10 timer i uken, fordelt over to dager (og gjerne kveldstid), inntil videre, så ta kontakt med styrets leder, eller noen i styret du kjenner. Tid og eventuell fordeling av dager kan vi bli enige om.

Som kjent ble det vedtatt på ekstraordinært årsmøte å gå til ansettelse av en administrativ leder i sameiet. Styret er i startfasen med dette arbeidet. Det er derfor inntil videre behov for en midlertidig løsning på styrekontoret.

Den som skal betjene styrekontoret bør være kjent med Word/Excel og være rimelig datakyndig. Foruten salg av polletter og administrasjon av sameiestuen, den nye Trimavdelingen, utleieleiligheten m.v. er det en fordel hvis du har bodd noe tid i sameiet og således relativt lett kan gi generell info og svare på spørsmål fra beboere/sameiere.