Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Endret driftsform vedtatt

13.03.2014

På onsdagens ekstraordinære årsmøte ble det vedtatt å ansette en administrativ leder i Grefsen Terrassehus i 50 prosent stilling, til erstatning for dagens ordning med en styresekretær, med stemmetallet 92 mot 51 stemmer.

Styrets forslag om en vedtektsendring for å få en mer fleksibel ordning med antall styremedlemmer ble utsatt til det ordinære årsmøtet i april.

Styrets opprinnelige forslag inneholdt betegnelsen daglig leder og at stillingsbrøken skulle være 60 prosent. Styret valgte underveis, etter innspill fra noen sameiere, å endre betegnelsen til administrativ leder og redusere brøken til 50 prosent. Vedrørende administrativ leders arbeidsoppgaver, så endres den opprinnelige teksten i innkallingen, fra prosjektledelse til prosjektoppfølging.

Protokollen vil foreligge i din postkasse i løpet av uken.