Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Midlertidig styresekretær etterlyses

06.01.2014

Styret har gjort noen få fremstøt for å finne en person som kan gå inn og være styresekretær noen få timer i uken, i påvente av en mer permanent ordning, men ikke lyktes.

Så derfor: Er det noen som kan tenke seg å betjene styrekontoret ca 10 timer i uken, fordelt over to dager (og gjerne kveldstid), inntil videre, så ta kontakt med styrets leder, eller noen i styret du kjenner. Tid og eventuell fordeling av dager kan vi bli enige om.

Det er en fordel hvis du er kjent med Word/Excel og er rimelig datakyndig. Foruten salg av polletter og administrasjon av sameiestuen, den nye Trimavdelingen, smørerommet m.v. er det en fordel hvis du har bodd noe tid i sameiet og således relativt lett kan gi generell info og svare på spørsmål fra beboere/sameiere.