TrimRegler for Trimavdelingen

04.01.2014

Den nye Trimavdelingen åpnes i slutten av uke 2. Styret kommer tilbake med nøyaktig dato så snart som mulig. Det vil som tidligere varslet bli holdt «åpent hus» én av kveldene i uke 2, slik at alle som ønsker det kan komme og ta den nye gymsalen og apparatrommet nærmere i øyesyn.

For å få adgang til den nye Trimavdelingen må man bo i sameiet, og betale en treningsavgift. Av praktiske årsaker vil det kun være mulig å kjøpe helårs- ellers halvårsadgang. Til gjengjeld vil treningsavgiften være i det nedre sjiktet. Seksjoner med kun én bruker betaler en årsavgift på 1000 kroner (halvår 600 kr). Seksjoner med flere brukere betaler 1300 kroner (halvår 700 kr). Dette gir adgang til både gymsal og apparatrom. Har man kun behov for å benytte gymsalen, er det en årlig avgift på 300 kroner.

Bruk av den nye Trimavdelingen er basert på tillit. Sameiet har ikke råd til å ansette en person som kan ha en veldig tett oppfølging og f.eks. påse at apparatene brukes forsvarlig, eller at brukerne rydder opp etter seg og oppfører seg ordentlig. Vennligst respekter reglene, slik at Trimavdelingen kan bli et attraktivt gode for alle brukere – til lavest mulig pris.

Noen av retningslinjene for bruk av Trimavdelingen