MensendieckMensendieck-start

30.12.2013

Julen er over og mensendieck-treningen starter opp igjen, 6. januar kl. 19.15. Ta kontakt med Gunhild Ullestad om du ønsker å delta, og ikke allerede har meldt din interesse.

Tlf: 22 15 57 79 / 943 26 411. E-post: g.ullestad@hotmail.com.