Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

GjesteparkeringGjesteparkeringen er for gjester

18.11.2013

Styret har de siste månedene fått mange henvendelser om at det til stadighet er fullt på gjesteparkeringen. Det er grunn til å anta at mange av bilene som står parkert her tilhører beboere i Grefsenkollveien 12.

Styret minner om parkeringsreglene som står beskrevet i våre vedtekter. Her fremkommer det at gjesteparkeringen ikke under noen omstendighet kan benyttes for mer enn fire døgn, uavhengig om kjøretøyet er flyttet eller ikke i mellomtiden, samt at beboer skal benytte egen plass.

Den siste tiden har eiere av biler som synes å stå parkert i strid med p-reglene fått et skriv fra styret der man anmodes om å benytte egen oppstillingsplass/garasje eller leie ekstra plass. Dette vil vi fortsette med fremover.

Hvis dette viser seg å ikke løse problemet, er det aktuelt å engasjere parkeringsselskap for å overholde regelverket.