Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Styret trekker seg

08.11.2013

Styret valgte, på det ekstraordinære årsmøtet 6. november, å gå av. Bakgrunnen er motstanden mot styrets ønske om å endre driftsformen i sameiet som bl.a. innebærer ansettelse av daglig leder for å redusere styrets arbeidsmengde. Styret tolker den vedvarende og gjentatte motstanden mot dette som mistillit.

Styret fortsetter som interimstyre inntil nytt styre er på plass, senest ved årsskiftet. En ny valgkomité ble satt ned på det ekstraordinære årsmøtet, og er allerede i gang med å finne nye kandidater til styret.

Styrets beslutning om trekke seg skyldes som nevnt motstanden som styret opplever mot forsøkene på å få på plass en ny driftsform. På det ekstraordinære årsmøtet i juni var det et klart flertall i salen for styrets forslag etter en lang debatt. Men på grunn av et stort antall nei-fullmakter innhentet på forhånd ble avstemningsresultatet 60-40 i favør av å si nei til styrets forslag. Styret påpekte den gang flere feil i informasjonen som ble brukt for å innhente det store antallet nei-fullmakter, feil som ble «rettet opp» under selve møtet, men som da selvsagt ikke fikk noen innvirkning på utfallet av voteringen.

På det ekstraordinære årsmøtet 6. november ble det reist helt nye argumenter mot styrets forslag, argumenter som var ukjente for styret helt til møtets start – til tross for at styret hadde bedt om innspill på eventuelle uklarheter/svakheter ved forslaget på forhånd, for unngå ytterligere tidsspill i saken. Innvendingene denne gang gikk på språkbruk og at en endret driftsform også krevde endringer i vedtektene, og at når sameierne ikke var opplyst om dette i innkallingen, så måtte hele saken trekkes.

Styret hadde på forhånd kvalitetssikret forslaget gjennom sameiets forretningsfører som ikke påpekte behovet for en vedtektsendring, slik et par av sameierne hevdet på årsmøtet. På grunn av den tvil som var reist rundt styrets forslag, og som det ikke lyktes å få en endelig avklaring på under selve møtet, valgte derfor styret å trekke forslaget om endret driftsform.

Samtidig gjorde styret det også klart at det trekker seg umiddelbart etter at det ekstraordinære årsmøtet ble avsluttet.

Det er ikke til å legge skjul på at bak styrets beslutning om å trekke seg også ligger en opplevelse av at argumentasjonen mot styrets forslag fremføres i en negativt ladet atmosfære. Flere av styrets medlemmer har svært lang fartstid i styresammenheng i SGT, og opplever situasjonen som prekær i forhold til å rekruttere mange nok kompetente styremedlemmer til et sameie av vår størrelse. Flere har også gått inn i styret – igjen – for å få en god løsning på denne utfordringen, og preges nok av en trøtthet overfor det hele når juni-møtet vender tommelen ned for styrets forslag grunnet – slik styret ser det – feilinformasjon, mens november-møtet foregår i det styret opplever som en negativ atmosfære og ses på som mistillit.