Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Tommel opp - tommel nedHusk ekstraordinært årsmøte

31.10.2013

Det blir avholdt ekstraordinært årsmøte 6. november der styret vil legge frem tre forslag:

  1. Forslag om endret driftsform som bl.a. innebærer ansettelse av daglig leder
  2. Forslag om overdragelse av arealer i E-blokken til Omsorgsbygg
  3. Forslag om ny valgkomité

Styret fikk tommelen ned for sitt forslag om endret driftsform på det ekstraordinære årsmøtet 12. juni. Når styret nå, så kort tid etter, kommer med et nytt og bearbeidet forslag om dette, så skyldes det bl.a. at styret oppfatter situasjonen som prekær i forhold til rekruttering av nye og – ikke minst – kompetente styremedlemmer fremover. Styret er overbevist om at en endring i driftsformen vil være i bedre stand til å ivareta sameiets verdier på en bedre måte.

Styret er også av den oppfatning at ikke alle sider av saken kom tydelig frem i forkant av årsmøtet i juni, og tar selvkritikk for det. Flere sameiere ga også på møtet i juni uttrykk for at man ønsket en mer detaljert beskrivelse av hva en endret driftsform vil innebære. Vi håper at vi denne gang har greid å oppfylle dette ønsket. For øvrig viser styret til innkallingen der de konkrete detaljene i styrets forslag kan leses.

Styret oppfordrer sameierne til å ta kontakt hvis det er noe som fremstår uklart, eller hvis man ønsker ytterligere utdypning av enkelte detaljer. Så kan vi forhåpentligvis unngå at det oppstår uklarheter på selve årsmøtet.