GangfeltOppmerkede gangfelt

22.09.2013

Som de fleste vel har registrert har alle oppgangene nå fått malte gangfelt som «leder» gangveien fra vår hovedvei foran blokkene og inn til inngangsdørene til blokkene. Dette for å markere at fotgjengere har absolutt forrang i disse områdene, samt gjøre det lettere for gjester og besøkende å orientere seg i anlegget vårt – finne riktig inngang.

For ordens skyld: Biler og andre kjøretøy må – som før – fortsatt respektere fotgjengerne også i alle andre deler av uteområdet i kjelleretasjen. Og selvsagt fortsatt overholde fartsgrensen på maks 15 km/t.