56-bussen (Foto: Jens Erik Bjønness)

Felles fremstøt for bedre busstilbud

16.09.2013

Sameiet Grefsen Terrassehus har i årenes løp rettet flere henvendelser til Oslo sporveier, og senere Ruter, og påpekt at kollektivtilbudet til vårt boområde er utilfredsstillende. Rutetabellen for «vår» buss er blitt noe fyldigere de siste årene, men kollektivtilbudet er langt fra bygget ut i samsvar med den raskt økende befolkningen i området.

Styret har tatt initiativ til et samarbeide med boligsameiene i nærheten av oss for å få et bedre busstilbud i Grefsenkollveien. Det er avviklet fellesmøter med våre naboer i GK 14 og 16, og samtaler med andre boligsameier.

Det tas sikte på å oversende en solid dokumentasjon av det mangelfulle kollektivtilbudet til Ruter. Deretter er planen å gå i direkte dialog med Ruter.