Tommel opp - tommel nedEkstraordinært årsmøte 6. november

20.08.2013

Det blir avholdt et nytt ekstraordinært årsmøte 6. november der styret vil legge frem nytt forslag til endret driftsform som bl.a. innebærer ansettelse av daglig leder.

Styret fikk tommelen ned for et slikt forslag på et ekstraordinært årsmøte 12. juni. Styret tar med seg signalene fra dette møtet, og vil altså legge frem et nytt og bearbeidet forslag 6. november.

Mer informasjon vil følge senere.