Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Regulering av baktomta i havn

02.07.2013

Byrådet har gitt sin tilslutning til sameiets ønske om å regulere baktomta (området bak blokk E) til boligformål. Dermed er 2007-årsmøtets vedtak om regulering endelig i mål, seks år etterpå.

Ulike styrer i sameiet har arbeidet med saken. Stadig nye krav og endrede forutsetninger fra kommunens side er hovedårsaken til at arbeidet har tatt så vidt lang tid.

Vedtaket fra 2007 dreide seg utelukkende om å regulere eiendommen for boligbygging. Et eventuelt salg må vedtas på et fremtidig sameiermøte. Motivasjonen for vedtaket i 2007 var å sikre høyest mulig gevinst ved et fremtidig salg og unngå eventuell kommunal ekspropriasjon, etter at Oslo kommune i 2005 og 2006 hadde vist interesse for området.

Les pressemeldingen fra Byrådet her