Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

TrimromNytt trimrom

24.01.2013

Styret er i gang med å utarbeide planer for oppussing og utbedring av trimrommet. Styret mener at et nytt trimrom med flere bruksmuligheter og en bedre utnyttelse av arealene enn i dag, vil være et vesentlig bidrag til å bedre velferdstilbudet for sameierne.

Trimrommet har også stått så å si uforandret siden bygget var ferdig for 40 år siden, og trenger desperat en generell oppgradering.

Mange har tatt til orde for at det i forbindelse med en oppgradering bør etableres et apparatrom med treningssykler, tredemøller/gå-maskiner og styrkeapparater/vektmanualer. Dette synes også styret er fornuftig. Styret er også opptatt av at et fremtidig apparatrom er godt tilrettelagt for pensjonister og eldre.

Styret har gjennomført en omfattende utredning med ekstern ekspertbistand av flere ulike lokaliseringer av et apparatrom. Hvert alternativ har nødvendigvis «ulemper» ved seg, fordi et apparatrom naturlig nok vil «stjele» av arealer som i dag benyttes til andre formål.

Etter hvert i utredningen forelå det i realiteten to hovedmuligheter for å etablere at apparatrom på 25 kvm (som styret mener er et minimumsareale): Enten gå ned på størrelsen på dagens trimrom (altså gymsalen, der det i dag danses, spilles innebandy og bordtennis m.m.), eller ta i bruk dagens badstu- og dusjområde.

Etter en totalvurdering har styret landet på å foreslå at et apparatrom etableres i dagens «våtromsavdeling». Det viktigste argumentet for denne løsningen er at en forminsket gymsal vil forverre tilbudet for svært mange brukere. Gymsalen er i nesten daglig bruk av barn, ved siden av at det jevnlig avvikles danse- og trimpartier der. Badstuen benyttes av relativt få beboere.

Hvis styrets forslag vedtas på årsmøtet, vil det altså innebære at sameiets brukere av både gymsal og apparatrom må skifte og dusje hjemme.

Avgjørelsen av hvordan den fremtidige trimavdelingen skal se ut, tas av deg, på årsmøtet i april. Styret tar gjerne imot synspunkter på overstående. Er du uenig i styrets forslag? Har du enda bedre forslag? Send e-post til styret eller send innlegg til vårt dialogforum Terrasse-tanker. Du kan også ta direkte kontakt med Bjarne Schmidt eller Robert Gjerde i styret.