Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

GiroLavere fellesutgifter

08.01.2013

Styret har valgt å holde de ordinære fellesutgiftene og a-kontobeløpet for strøm uendret for 2013, på grunn av lav inflasjon og en positiv prognose på utviklingen av strømprisen for sameiet. Utgiftene til TV/internett økes fra 235 til 256 kroner pr mnd – bl.a. som følge av fiberkabling og nye HDPVR-dekodere. Innbetaling til oppussingsprosjekter («Lån 2011») reduseres med hele 60 prosent fordi styret har tatt opp lavere lån enn opprinnelig stipulert.

Totalsummen for dette blir at de månedlige fellesutgiftene går ned for samtlige seksjoner. 5-romsleilighetene får f.eks. redusert fellesutgiftene fra 4873 kroner til 4700 kroner. Av dette utgjør 1227 kroner forhåndsbetaling av strøm, slik at den «reelle» fellesutgiften for de største leilighetene blir 3473 kroner (da er altså både oppussing og langsiktig vedlikehold inkludert).

Dette beløpet fordeler seg slik: Felleskostnader (2755 kr), vedlikeholdsfond (332 kr), oppussingslån (130 kr) og tv/internett (256 kr). En ett-roms leilighet vil ha fellesutgifter på 1572 kroner i 2013.

Utgifter til tv/internett er den samme for alle leiligheter, mens de andre postene varierer etter en såkalt sameiebrøk: Jo større leilighet, jo større kostnader. Eiere av ett-roms leilighetene betaler f.eks. kun 94 kroner til vedlikeholdsfondet, mens eierne av de største leilighetene altså betaler 332 kroner.

Den enkelte beboer betaler selvsagt kun for sitt eget forbruk av strøm. Bruker man mindre strøm enn det man har betalt inn på forhånd, vil det overskytende beløp bli refundert. Strømavlesing foregår i månedsskiftet november/desember.