Lisbeth Freang KlomsætLisbeth slutter

19.11.2011

Mangeårig bestyrer av sameiets «hjerte», styrekontoret i BC, Lisbeth Klomsæt har sagt opp. Hennes siste arbeidsdag blir tirsdag 31. januar.

Lisbeth har bestyrt styrekontoret i en årrekke, men har hele tiden vært ansatt i Klomsæt & Co, som har leid henne ut til SGT to dager i uken. Hun skal fra februar av bruke mer av sin arbeidstid på advokatkontoret til Klomsæt & Co i Storgata 10 B i Oslo sentrum.

Lisbeth har gjort en uvurderlig innsats for sameiet gjennom sin innsats på styrekontoret. Det skal ikke bli lett å finne noen som kan gå inn og fylle alle Lisbeths funksjoner og som samtidig besitter hennes kunnskaper om mangt og mye i dette rare og fine sameiet.

Vi kommer tilbake med mer omtale når Lisbeth takkes av i slutten av januar.

Styret er i gang med å finne Lisbeths erstatter, og tar gjerne imot gode forslag og innspill.