Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Fareskilt - barnNytteløs høringsrunde

07.06.2011

Mange engasjerte seg sterkt i Undervisningsetatens høringsrunde om nye skolegrenser, men til ingen nytte. Undervisningsetatens opprinnelige forslag fastholdes - uten en kommaendring. Det innebærer at barna i SGT som skal begynne 1. klasse til høsten vil bli elever på Grefsen skole.

Siden Disen skole sto ferdig har nesten alle barna i GK 12 tilhørt Disen.

Også barna til våre nærmeste naboer i Grefsenkollveien 14 overføres til Grefsen skole. Resten av Grefsenkollveien, samt deler av Lachmannsvei skal fortsatt sokne til Disen skole.

Hele 29 elever - inkludert barn i SGT - søkte overflytting fra Grefsen til Disen skole (etter justert skolegrense). Alle ble avvist.