BussBedre busstilbud

21.05.2011

Styret har lenge kommunisert aktivt med Ruter for å få et hyppigere og bedre busstilbud på rute 56 - og blir nå bønnhørt. I et brev fra Ruter til styret opplyses det om at buss 56 vil få et bedre rutetilbud fra oktober 2011.

Ruter skriver også at det samtidig kan bli endringer i kjøretraseen for rute 56, men uten å være konkret. Det antydes dog at rute 56 kan bli vurdert opp mot nye kollektivløsninger for Nydalen. Det har tidligere også vært vurdert å endre kjøreruten i andre enden av rute 56 - inn mot Solemskogen, bl.a. fordi kjøringen inn mot Solemskogen for samtlige 56-busser skaper store forsinkelser vinterstid.