ContainerTøm bodene!

03.05.2011

Benytt sjansen og få ryddet i boden din. Bli kvitt ting du ikke lenger har bruk for. Hele denne uken, og frem til mandag 9. mai vil det stå en container foran E-blokka. Når den er full, kommer det en ny. Der kan du kvitte deg med møbler, leker, klær, uimpregnert trevirke m.m.

Det er også utplassert et bur til småelektriske artikler. Større elektriske artikler kan plasseres ved siden av buret. Det er også en kasse til spesialavfall (maling, kjemikalier, batteri osv).

Det er viktig å respektere unntakene for hva som kan kastes hvor. Containerne blir gjennomgått av kommunen, og sameiet må betale et gebyr pr «uriktig» kastet enhet.

For øvrig kan man selvsagt også benytte kommunens miljøstasjoner. De nærmeste miljøstasjonene for oss er plassert på følgende steder:

Les mer om avfallshåndtering