Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Strømmast«Lav» strømpris

10.04.2011

Tro det eller ei, men strømprisen i sameiet for 2010 er relativt lav. Prisen sameierne må betale for 2010 er kr 0,804 pr kWh (strøm 0,4086 + nettleie kr 0,3954).

Det er vanskelig å finne «riktig» strømpris, fordi Norge er oppdelt i ulike strømmarkeder og regioner, men i en kampanje Huseierforbundet kjører nå, slår man fast at gjennomsnittlig strømpris for Norge i 2010 var 0,47 pr kWh.

Dersom denne prisen benyttes, ligger prisen sameierne betaler, gjennom avtalen vi har med LOS, 15 % lavere enn gjennomsnittet. Hovedårsaken er stordriftsfordelen ved at hele sameiet er én kunde. Totalt innkjøp er ca 5,5 GWh.

Nettleien må kjøpes av Hafslund, men vi har kun fire målere i sameiet - noe som reduserer fastkostnaden vesentlig. En vanlig privatbolig ville ha betalt 0,39 pr kWh + 1 000 kr i fastavgift. Dersom vi regner gjennomsnitt av alle leilighetene, sparer vi ca 18 % på nettleien. For hyblene er besparelsen større, for de større leilighetene mindre (pga større forbruk).

Hvis vi tenker oss at sameierne måtte betale den gjennomsnittlige strømprisen for 2010 (0,47), og at alle leilighetene hadde egen avtale, ville prisøkningen (sammenlignet med hva vi faktisk betaler for 2010) for en hybel og en stor 5-roms leilighet, ha vært som tabellen under viser:

  Hybel Stor
Pris for Sameiet Grefsen Terrassehus 0,804 0,804
     
Snittpris strøm Norge 0,470 0,470
Nettleie uten fellesanlegg 0,539 0,444
Sum «markedspris» 1,009 0,914
     
Besparelse % 25 % 14 %
Besparelse kr 1 376 2 044