Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Skilt: Gjesteparkering kun under åpen himmel, øvrige plasser er reservert beboerne. Maks. 4 døgn uavhengig av om kjøretøyet er brukt/flyttet i mellomtiden.Biler hindrer snørydding

19.12.2010

Styret vil igjen be om at parkeringsreglene respekteres. Gjesteparkeringen er for gjester og besøkende, og skal ikke benyttes som fast parkeringsplass.

Det er særlig viktig at p-reglene respekteres nå om vinteren. Vaktmesterens jobb med å få fjernet snøen vanskeliggjøres betydelig når så mange biler opptar gjesteparkeringen.

Reglene er klare: Hver seksjon har én parkeringsplass, under tak. Har man en bil nr 2, så lei en plass i stedet for å bruke gjesteparkeringen.

Overtredelse av parkeringsreglene kan medføre kontrollavgift/borttauing for eiers regning og risiko. Biler uten skilter og biler som over lengre tid ikke er i bruk, risikerer borttauing fra gjesteparkeringen uten varsel.

Har du spørsmål, kan du kontakte vaktmester på dagtid, hverdager.