GiroØkte fellesutgifter

04.12.2010

Fra 1. januar øker fellesutgiftene. Kabel-TV blir 7 kroner dyrere, ordinære fellesutgifter og vedlikeholdsfond økes med 2,5 prosent for å korrigere for antatt pris og inflasjonsutvikling. Samtidig reduseres á konto-beløpet for strøm med 10 prosent, sammenlignet med siste halvdel av 2010 (som var høyt på grunn av det svært høye energiforbruket sist vinter).

Har du en 5-roms leilighet må du i januar ut med 4873 kroner pr måned (mot 4603 kr siste halvdel av 2010). Av dette utgjør 1227 kroner forhåndsbetaling av strøm, slik at den «reelle» fellesutgiften for de største leilighetene blir 3646 kroner fra 1. januar.

Felleskostnadene er inndelt i følgende kategorier, med kronebeløp for en 5-roms leilighet i parentes: Strøm (1227 kr), ordinært vedlikeholdsfond (332 kr), kabel-TV (235 kr), fellesutgifter (2755 kr) og nytt vedlikeholdslån vedtatt på ekstraordinært sameiemøte (324 kr).

En 1-roms leilighet vil fra 1. januar få felleskostnader på kr 1607 kroner, fordelt slik: strøm (395 kr), fellesutgifter (790 kr), vedlikeholdsfond (94 kr), kabel-TV (235) og nytt vedlikeholdslån (92).

For de med andre leilighetstyper enn omtalt her, vil detaljene i de nye felleskostnadene fremgå av de nye giroene som sendes ut.

Styret minner for sikkerhets skyld om at den enkelte beboer selvsagt ikke betaler for mer enn forbrukt strøm. Bruker man mindre enn det man har betalt inn på forhånd, vil det overskytende beløp på vanlig måte bli refundert.

Relatert informasjon