Skilt - rømningsveiRydd i korridorene

25.11.2010

Styret vil minne om at korridorene ikke skal brukes som oppbevaringssted for diverse «saker og ting», slik det er tendens til nå enkelte steder. Korridorene er rømningsveier ved brann og ulykker. Også renholdet vanskeliggjøres når voksensykler og større gjenstander plasseres i gangene.

Sykler skal parkeres i sykkelbodene - hvor det nå er frigjort plass etter «sykkeloppryddingen» tidligere denne uken - i sykkelstativene, eller i egen garasje. Vinterlagring av sykler kan skje i tilfluktsrommet (Bomberom Nord). Ta kontakt med vaktmester, eller noen i styret, hvis du ønsker tilgang til tilfluktsrommet nå.

Det har vært praksis for at barnesykler tillates parkert i gangene, men også disse må fjernes fra gangene i vintersesongen - hvis de ikke er i «utendørsbruk». Akebrett og barneleker bør i størst mulig grad oppbevares i nærbodene når de ikke er i bruk.

Styret vil også henstille om at barnevogner - som også er tillatt å plassere i gangen utenfor egen leilighet - plasseres inn mot vinduene, slik at de ikke «stjeler» av «ferdselsåren» vår.

Relaterte artikler

Artikkel 23.10.2007: Fjerning av hensatte gjenstander og sykler
Artikkel 04.12.2006: Barn til besvær
Artikkel 21.06.2006: Sykkelbodene fulle
Artikkel 26.01.2006: Alt kastes 1. februar
Artikkel 09.04.2003: Sykler til glede og irritasjon
Artikkel Sykler og sykkelboder
Artikkel Husordensregler